Myggdør

Her viser vi hvordan vi har montert myggdør i vogna. Myggdøra skaffet vi her: https://caravan.no/Produkt/1/35039/INNSEKTSDØR-MYGGDØR-180

Noen vogner, som vår, må også ha ny dørterskel å sette døra på fordi det går alde rør og ledinger ved dørterskelen.

Her er link til terskel:

Dørterskel til myggdør

Det skal monteres myggdør. Det første som gjøres er at en må demontere dørstokken som er der fra før. Som en ser er det masse ledninger inni dørstokken, så en må være forsiktig. Væsken som går i alden går i rør under dørstokken og ligger nærmest døren.

På bildet er det lagt et U-profil (bjelke) over alde- røret. Så monteres det ny dørstokk over dette med spor til myggdøren

Oppå denne nye dørstokken monteres myggdøren. Myggdøren må tilpasses i bredden så den passer i vognen. På bildet under kan du se hvordan det ble hos oss. Bjelkene oppe og nede på døra er kuttet så de passer inn.